Komplexní osobnostní příprava, principy vedení vyjednávání či mediace, zásady přežití, hostage management a mnohem více…

Spolupráce může pokrývat jak čas přípravy na vycestování, tak dobu pobytu v zahraničí. Otázky se mohou týkat zásad orientace v odlišném kulturním a etnickém prostředí. Speciální příprava může zahrnovat seznámení se s principy vedení vyjednávání (negociace), případně zahlazování sporů (mediace), zásady přežití v zátěžových situacích, zvládání stresu, hostage management (jak se chovat v případě únosu či zajetí).

Pozornost lze věnovat i otázkám znovuzačlenění do podmínek každodenního života. Problém správné adaptace po návratu bohužel patří k nejopomíjenějším otázkám. Po návratu ze zahraničí se můžeme setkat s neurotickými projevy, syndromem vyhoření, může se vyvinout postraumatická porucha. Umím pomoct v případě potřeby zpracování nejrůznějších zátěžových emočních a psychických obsahů mysli.