KDO JSEM?

Býval jsem vojákem, s výcvikem přinášet nápravu světa cestou vyhledávání a ničení nepřítele, abych časem dal přednost cestě mírotvorce – i v oblastech postižených válečným konfliktem lze pomáhat beze zbraně.

Snaha o budování míru mezi lidmi, vedla k hledání míru uvnitř lidí samotných – přivedla mne ke studiu cest vedoucích k míru v lidských duších.

Záliba v cestování, expedice do exotických zemí, utvořily poutníka, co rychle poznal, že skutečným cílem každé cesty, bývá nejčastěji cesta samotná.

A co víc? Stal jsem se milujícím otcem rodiny!

VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI

Komplexní víceleté psychoterapeutické výcviky

 • výcvik v systemické psychoterapii (ISZ-MC Praha)

 • výcvik v celostní muzikoterapii (ÚJEP Ústí nad Labem)

 • mnoholetá individuální psychoterapeutická sebezkušenost (jungovský přístup, PBSP, muzikoterapie, holotropní dýchání, pravidelná supervize)

Dlouhodobé kurzy

 • telefonická krizová intervence (SVSKI Praha)

 • manažerský kurz (BI-VŠ Praha)

 • řešení mezinárodních konfliktů (US IP New York, USA)

 • mírové aktivity a humanitární právo (DILS, Newport, USA)

 • lidská práva (IIHL, San Remo, Itálie)

 • spolupráce při ochraně míru (L.B.P. CIPTC, Cornwallis Park, Kanada)

Workshopy

 • „Setkání s biosyntézou“ (ČIB Praha)
 • „Dobrodružství sebeobjevování“ (Stanislav Grof)

 • „Arteterapie“ (ČIB Praha)

 • „Muzikoterapeutická dílna“ (Kramle Děčín)

 • „Léčivý kruh“ (Pablo Russell)

 • „Využití techniky Sandplay“ (Praha)

 • „Muzikoterapie a děti“ (Familík Kounice)

 • „Domácí násilí a právo“ (CSS Praha)

 • a mnoho dalších.

Působení v zahraničí

 • provinční rekonstrukční tým Feyzabád, Afghánistán

 • mírová mise OSN MONUC, Demokratická republika Kongo

 • mírová mise OSN UNGCI Irák

 • multikulturní sebevzdělávání
  (budhistický klášter Tikse, Ladak)
  (klášter Lališ, Kurdistán)

Lektorská činnost

 • příprava na práci v krizových oblastech (Člověk v tísni)

 • příprava vojenských pozorovatelů
 • přednášková činnost pro školy

 • narativní práce s traumatem (Velký vůz Sever)