Individuální práce s dospělými, dospívajícími i dětmi. Profesionální poradenství pro páry. Práce s rodinou.

Individuální osobnostní poradenství

Práce s klientem vychází z principů systemické, na řešení orientované psychoterapie a narativních metod. Pomáhá při řešení životních obtíží jako jsou například osobnostní krize, vztahové problémy, pocity vyhoření, neurotické projevy, závislosti a jiné.

Osobnostní konzultace doporučuji i zájemcům o poznávání sebe sama a lidem hledajícím správnou životní cestu.

Poradenská práce s párem

Pomoc párům, které se ocitly v krizi. Přináší možnost společného nahlédnutí na aktuální možnosti páru a návrh řešení neshod. Nabízím bezpečné doprovázení při procházení partnerskou krizí.

V případě zájmu klientů nabízím práci v poradenské dvojici s ko-terapeutkou.

Rodinné konzultace

Systemická či narativní práce s celým rodinným systémem. Prvky facilitace, harmonizace. Zmírnění dopadu závažných životních situací na členy rodiny (nemoc, nevěra, nezaměstnanost, rozvod, rozdílný pohled na výchovu dětí, …) V centru zájmu se ocitnou témata jako ohleduplnost, komunikace a úroveň vzájemných vztahů.

V případě zájmu klientů nabízím práci v poradenské dvojici s ko-terapeutkou.

Individuální práce s dospívajícími

Konzultační činnost se opírá o principy narativních postupů a nevyhýbá se otázkám, které musí každý člověk v daném věku řešit. Inspirací mohou být iniciační a přechodové rituály, tak jako je to běžné v jiných kulturách. Dospívání vždy přináší otázky zásadních změn ve vztahu k rodičům, hledání vlastní identity, potřebu vymezit se vůči svému okolí a převzít zodpovědnost za své další životní směřování.

Poradenská práce s dětmi

Individuální práce vychází z přístupů plně respektujících přirozené potřeby dětské duše a zvláštnosti dětského vnímání okolního světa. Nabízím mnohaleté zkušenosti z práce s dětmi, která je velmi specifická.

Nejefektivnější bývá v kombinaci s pravidelným setkáváním s celou rodinou – děti často indikují ožehavá témata celé rodiny.

Poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky

…jak rád podotýká Robert Fulghum: „Netrapte se, že vás dítě neposlouchá – trapte se, že vás stále pozoruje!